อาหารเจญี่ปุ่น

Standard

อาหารเจญี่ปุ่นมีความผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับพุทธศาสนา อันเนื่องมาจากหลักปฏิบัติในพุทธศาสนา เว้นชั่ว ทำดี ทำจิตให้ผ่องแผ้ว  การฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ถือเป็นหนึ่งในการกระทำที่ควรละเว้น จึงโยงเข้ามาสู่มังสวิรัตพุทธศาสนา ตามบันทึกอย่างเป็นทางการพุทธศาสนาเข้ามาในญี่ปุ่นพร้อมคณะทูตจากราชวงศ์บักเจ ของเกาหลี ราวปี คศ ๕๕๒  โดยแรกเริ่มพุทธศาสนาเข้าไปสู่ราชสำนักก่อน และถูกผลักดันให้ค่อยๆแผ่อิทธิพลไปทั่วประเทศญี่ปุ่น จนกระทั่งปี คศ ๖๗๕ ในสมัยจักรพรรดิ์เทนมุ (天武天皇) ก็มีประกาศห้ามการกินเนื้อสัตว์ทั่วประเทศ ซึ่งก่อนหน้านั้นคนญี่ปุ่นกินหมูป่า และนกป่าที่ล่ามาได้เป็นอาหาร

อาหารเจญี่ปุ่นมีความผูกพันกับนิกายเซนเป็นพิเศษ  อาหารเจญี่ปุ่นจึงมีสายหลักๆ ๓ สาย ตามนิกายเซน ๓ สายในญี่ปุ่น คือ Soutou, Oobaku และ Rinsai   ภิกษุญี่ปุ่น Dougen ได้เดินทางไปศึกษาพุทธศานานิกายเซน สาย Soutou ในจีน เมื่อกลับญี่ปุ่นราวปี ๑๒๒๗ ก็ได้เผยแพร่คำสอนสาย Soutou ไปพร้อมกับอาหารเจตามอย่างจีน เรียกอาหารสายนี้ว่า อาหารเจสายวัด eihei ซึ่งเป็นวัดที่ Dougen สร้างขึ้น    อาหารเจสายต่อมา เรียกว่า อาหารปูชา เป็นอาหารที่ทำโดยนิกายเซนสาย Oobaku โดยอาจเรียกตามชื่อวัดว่า อาหารสายวัด manbuku นิกายเซนสายนี้เผยแพร่เข้าสู่ญี่ปุ่นโดยภิกษุ Ingen ราวปี ๑๖๕๔    อาหารเจอีกสาย เป็นอาหารเจที่มีประวัติเก่าแก่ คือ อาหารเจของนิกายเซน สาย Rinsai ซึ่งเผยแพร่เข้ามาในญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยคามาคุระ (ราว คศ ๑๑๙๑) โดยภิกษุ Eisai ซึ่งเป็นคนเดียวกันที่นำชาจากจีนเข้าสู่ญี่ปุ่น อาหารเจสายนี้เรียกว่า สายวัด daitoku วัดนี้เป็นวัดที่มีความเชื่อมโยงกับ Sen no Rikkyu ปรมครูคนสำคัญในลัทธิชาสายหลักของญี่ปุ่น เจ้าสำนักชาสายหลัก ๓ สายที่สืบสันดานต่อมาจาก  Sen no Rikkyu  ล้วนต้องผ่านการศึกษาอบรมในวัดนี้ อาหารเจสายนี้จึงมีความแนบแน่นกับลัทธิชาเป็นพิเศษ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s