ความอร่อย

Standard

เราศึกษาหาจนพบสารเคมีที่ให้ความรู้สึกอร่อยแล้วสังเคราะห์สารอร่อยที่มีความบริสุทธิ์สูงขึ้นมา

คนที่ใช้สารอร่อยในปริมาณมากอย่างไร้ศิลปย่อมยังความไม่อร่อยได้ยิ่งยวด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s