ขาถ้วยที่เป็นแผล

Standard

ปี คศ. ๑๖๐๔ ช่างปั้นชาวเกาหลี ๒ คนพี่น้องชื่อ ลีชาคุโค (李勺光) และลีเค ( 李敬 ) ได้รับเชิญตัวจากเกาหลีมายังญี่ปุ่นในระหว่างที่ญี่ปุ่นส่งกำลังทหารบุกเกาหลีตามคำสั่งของ โตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เรียกให้เข้าใจง่าย คือ ถูกจับตัวมานั่นเอง ช่างทั้งสองถูกส่งไปอยู่กับเจ้าครองแคว้นฮางิรุ่นแรกชื่อ โมริ เทรุโมโตะ และได้เริ่มตั้งเตาทำเครื่องถ้วยสำหรับเจ้าผู้ครองแคว้น เครื่องถ้วยที่ทำขึ้นนี้ต่อมาได้ชื่อว่า “เครื่องถ้วยฮางิ”

เนื่องจากเครื่องถ้วยฮางิ ทำขึ้นสำหรับเจ้าเมืองใช้เท่านั้น สามัญชนจึงไม่อาจจะใช้ได้ แต่ช่างถ้วยก็ได้รับอนุญาตให้ขายเครื่องถ้วยที่มีตำหนิเพื่อเป็นรายได้ยังชีพ เครื่องถ้วยฮางิจึงถูกบากขาให้เป็นแผล ให้เป็นเครื่องถ้วยมีตำหนิเพื่อที่จะนำไปขายได้ แต่นั้นมาเครื่องถ้วยฮางิจึงมีแผลติดอยู่ที่ขามาตลอด

ช่างทำเครื่องถ้วยตระกูลลีนี้ทำเครื่องถ้วยสืบเนื่องมาโดยตลอด แรกทีเดียวใช้ชื่อ สกุลว่า “ซากะโมโตะ” ต่อมาจึงย่อลงเหลือเพียง “ซากะ” ต่อมาเจ้าผู้ครองแคว้นรุ่นที่ ๒ จึงได้ประทานชื่อ “โคไรซาเอมอน” ให้แก่ ลีเค จึงใช้ชื่อ “ซากะ โคไรซาเอมอน”เป็นคนแรก

เจ้าสำนักเตาซากะในรุ่นต่อๆมา ไม่มีใครใช้ชื่อ “โคไรซาเอมอน” เลย ยังคงใช้ชื่อ ซากะ สุเกะฮาจิ (坂助八)บ้าง ซากะ ชินเบ (坂新兵衛) บ้าง มาจนกระทั้งถึงเจ้าสำนักรุ่นที่ ๙ ในสมัยเมจิ จึงเริ่มใช้ชื่อ “ซากะ โคไรซาเอมอน” และใช้ชื่อนี้ต่อๆกันลงมา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s