ต้นชายิ่งแก่อายุมากยิ่งทำมัตจะได้คุณภาพดีจริงหรือ

Standard

คำถามข้างต้นมักเป็นคำถามที่พบบ่อย เนื่องจากมัตจะมีคุณภาพสูงต่ำ ตัวที่มีคุณภาพสูงเท่านั้นที่ใช้เตรียมชาข้น (โคยจะ) ได้ ส่วนตัวที่คุณภาพต่ำกว่าระดับหนึ่งจะใช้เตรียมเฉพาะชาบาง (อุสุจะ) หากเอามาทำชาข้น จะได้ชาข้นที่กินได้ยาก คุณภาพชาที่ว่ามันเกิดจากอะไร ใบชาที่เก็บจากต้นชาอายุมากๆหรือเปล่าที่ทำให้คุณภาพของชาแตกต่าง

แรกเริ่มเดิมทีย้อนกลับไปในอดีต ตามบันทึกที่มีญี่ปุ่นได้ต้นชามาจากจีน ญี่ปุ่นเริ่มปลูกชาที่เมืองอุจิในปี คศ. ๑๒๑๗ การขยายพันธุ์ทำโดยเพาะจากเมล็ด ซึ่งทำให้ชากลายพันธุ์ได้ง่าย ต้นชาที่ปลูกจากเมล็ดจึงมีความหลายหลาย เมื่อเข้าช่วงเก็บชา บางต้นโตเร็วก็ต้องเก็บก่อน บ้างต้นโตช้าก็ต้องเก็บทีหลัง ต้นชาพวกนี้ขึ้นอยู่ปะปนกันไป การเก็บใบชาจึงต้องค่อยๆทยอยเลือกเก็บเป็นต้นๆไป ชาชั้นดีได้จากต้นชาที่มีอายุมากๆเท่านั้น แต่ต้นชาอายุยิ่งมากก็ให้ผลผลิตน้อยลง
กระทั่งราวๆปี คศ. ๑๙๓๑ จึงมีการปลูกโดยแยกพันธุ์ชา ชาจะถูกปลูกโดยการเปลี่ยนยอด เอายอดของชาพันธุ์ที่ต้องการเสียบลงไปบนต้นช้าที่เป็นตอ วิธีนี้ทำให้ปลูกชาพันธุ์เดียวกันได้เป็นแปลงๆมีพื้นที่ต่อเนื่อง สะดวกในการจัดการ ระยะการเก็บใบชาสม่ำเสมอกันทั้งแปลง ให้ผลผลิตได้สูง สำหรับมัตจะชาคุณภาพสูง จะเก็บใบชาด้วยมือ ทำได้ทั้งเก็บเฉพาะใบ (ไม่เอาก้าน) หรือเก็บใบรวมทั้งก้าน โดยเก็บตั้งแต่ยอดลงมาถึงในที่ ๔ หรือ ๕ แล้วแต่คุณภาพของชาจะอำนวย โดยชาพวกนี้ตั้งแต่ยอดถึงใบที่ ๓ รสจะเบาบางมาก มีแต่ความมัน พอใบที่ ๔ และ ๕ จึงมีความเข้มข้นของรสมากขึ้น พอลงไปถึงใบที่หกจะมีรสชัดเจน แต่ก็แก่เกินว่าที่จะนำมาผลิตชาชั้นยอด ชาพวกนี้จะใช้ได้ ๑-๕ ปี แล้วจะตัดยอดทิ้ง โดยมักใช้เป็นปุ๋ยบำรุงต้นชา สำหรับปีต่อไปก็จะเอายอดใหม่มาเสียบเปลี่ยนแทนยอดเดิมที่ตัดทิ้ง
คำถามเรื่องชาต้นแก่ให้ ชาคุณภาพดีนั้น จึงเป็นเรื่องจริงเมื่อเกือบร้อยปีที่แล้วเมือ่ยังปลูกชาด้วยการเพาะเมล็ด แต่ปัจจุบันไม่มีใครทำวิธีนั้นกันอีกแล้วในการผลิตมัตจะเพื่อการค้า

 

ชาพันธุ์อาซาฮี ที่มักปลูกสำหรับทำมัตจะคุณภาพสูงชาพันธุ์อาซาฮี ที่มักปลูกสำหรับทำมัตจะคุณภาพสูง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s