บันทึกชา การเลือกซื้อถ้วยราคุ

Standard

ถ้วยราคุ เป็นถ้วยที่เผาอุณหภูมิต่ำ เช่นเดียวกับถ้วยคาราทสึและฮางิ  ถัวยพวกนี้ในร้อยใบอาจจะมีสักหนึ่งใบที่ดินเหม็นหากจะถูกใจใบไหน และตั้งใจจะซื้อมาใช้งาน ก็ควรบอกคนขายขอทดสอบโดยเติมน้ำร้อนลงให้เต็มถ้วยแล้วดมดู หากไม่มีกลิ่นเป็นใช้ได้หากมีกลิ่นก็ให้คนขายดมด้วยจะได้รู้ว่าเราไม่อาจจะซื้อถ้วยใบนั้นมาใช้งานได้

ฮิฮิ แห่งสำนักจินชินริว

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s