ศักดิ์ของจอกชา

Standard
สำหรับคนแต้จิ๋ว การลำดับศักดิ์ของคนในสังคมถือกันเป็นมารยาทที่ผู้ได้รับการศึกษาอบรมมาดีควรจะรู้ เพื่อที่จะปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นได้คามควรแก่ฐานานุฐานะแต่ละท่าน ในวงน้ำชาเอง ก็มีการลำดับศักดิ์ของจอกเช่นกัน จอกที่มีศักดิ์สูงสุดเป็นจอกสำหรับคนที่สำคัญที่สุดในวงนั้น ในขณะกลับกันจอกที่ต่ำศักดิ์สุดก็เป็นจอกสำหรับคนที่เล็กที่สุดในวง
ตามภาพ ศักดิ์ของจอกชาจะเรียงจากซ้ายไปขวา ตามลำดับสูงสุดไปต่ำสุด (จากจอก๑ ถึงจอก๕) จอก๕ ที่ต่ำศักดิ์ที่สุดเป็นของเด็กชงชา
การชงชาจะเริิ่มด้วยการล้างและอุ่นอุปกรณ์  น้ำร้อนจะถูกรินใส่จอกศักดิ์ต่ำสุดก่อน และไล่ลำดับสูงขึ้นไปที่ละจอก จนจอกศักดิ์สูงสุดเป็นใบสุดท้าย  จอก ๕ จะถูกหยิบขึ้นมาล้างปากจอกในจอก๔, จอก๔ จะล้างปากจอกในจอก๓, จอก๓ในจอก๒ และ จอก๒ ในจอก๑  และท้ายที่สุดจะล้างปากจอก๑ ในจอกใบต่ำศุกดิ์ที่สุด
ส่วนการรินน้ำชาจากป้านชาลงในจอก จะทำกลับทางกับการล้าง ชาจะถูกรินลงในจอกที่ศักดิ์สูงสุดเป็นลำดับแรก ไล่ลำดับไปจนถึงจอกที่ศักดิ์ต่ำสุด แล้วจึงวนกลับมาไปจนกว่าชาจะหมดป้าน
ในการเสิร์ฟชาจอกศักดิ์สูงที่สุดจะถูกเสิร์ฟก่อน การเสิร์ฟไล่ลำดับศักดิ์ไปเรื่อยจนถึงจอกใบสุดท้าย
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s