จับถือใช้ชามฝา (HOW TO HANDLE A GAI WAN)

Standard

การเลือกซื้อชามฝาข้อหนึ่งคือ การเลือกชามฝาที่ขนาดพอเหมาะ จับถนัดมือ  ลองมาดูกันว่าชามฝาเขาจับอย่างไรกันบ้าง วิธีการจับถือขอแบ่งเอาตามการใช้งาน คือ ใช้ชงชาอย่างหนึ่ง กับใช้ดื่มชาอีกอย่างหนึ่ง

Gai Wan of proper size that one can handle at ease should be considered whenbuying a Gai Wan. Method of handling is depended upon the Gai Wan’s usages,either for brewing tea or for drinking tea.

การใช้ชามฝาชงชา เริ่มจากใส่ใบชาลงในชามฝา และตามด้วยน้ำร้อน จุดสำคัญ คือการรินน้ำชาออกจากชาม โดยกันใบชาให้อยู่ในชาม ไม่ให้ไหลตามน้ำชาออกมา

วิธีที่ ๑คือ การรินด้วยสองมือ  โดยผลักฝาไปข้างหลังให้ฝาด้านที่อยู่ต่ำหันเข้าหาตัวคนริน ใช้มือทั้ง ๒ ประคองชามฝาทั้งชุดโดยให้หัวแม่โป้งทั้งสองกดอยู่บนฝา เมื่อจะรินชาให้กดหัวแม่โป้งลงต่ำกระดกก้นชามขึ้นสูง ให้น้ำชาไหลออกจากชาม ในด้านตรงข้ามกับที่ชาไหลออกถ้าชงชาด้วยน้ำร้อนจัดจะมีไอร้อนพุ่งขึ้นซึ่งต้องระวังไม่ให้ถูกไอร้อนนี้ลวกมือ ข้อดีของวิธีนี้จับชุดชามฝาได้มั่นคง และรินน้ำชาได้ง่ายไม่ถูกไอร้อนลวกมือ จึงขอแนะนำวิธีนี้สำหรับมือใหม่

BREWING TEA To brew tea in Gai Wan, tea leaves and hotwater are added into the cup covered with the lid. When it reaches anappropriate brewing time, we will pour tea infusion from the Gai Wan, leavingthe tea leaves in the Gai Wan for the following infusions.

Method 1: Two hands handling.  We first slide the lid forward, letting asize of the lid lower than the other. Then, we hold the whole set right infront of the brewer with two hands, cramping the whole set of Gai Wan with boththumbs on the knob and all other fingers under the saucer. Turn the wristsinward gently, but with full confident, pouring tea from the side of lower lid. Hot vapour may rise from the higher lid side when tea is being poured. Care shouldbe taken to avoid the burn by the rising hot vapour. This handling method isrecommended for beginner since it can hold the Gai Wan firmly, pour tea easily,and safe from the burning of hot vapour.

วิธีที่ ๒คือ การรินด้วยมือเดียว ผลักฝาไปข้างหลังเล็กน้อยเช่นเดียวกับวิธีแรก การจับสามารถทำได้หลายวิธีดังรูปให้เลือกวิธีที่ถนัดที่สุด จับได้มั่นคง ไม่ถูกไอน้ำร้อนลวกหากจับไม่มั่นคงชามอาจจะไถลหลุดมือตกแตกและถูกชาลวกมือ

Method 2: Single hand handling. As theprevious method, we first slide the lid letting a slit for tea pouring. Withsingle hand, there are several ways to hold the Gai Wan set as shown in thephotos. Choose the one that you can hold the Gai Wan firmly and pour tea withthe most naturally comfort posture.

การใช้ชามฝาดื่มชา  เนื่องจากในชามฝามีทั้งชาและน้ำชาการดื่มชาจากชามฝา อาศัยฝาเป็นตัวกั้นไม่ให้ใบชาออกจากชามระหว่างดื่มการยกดื่มจะใช้มือจับที่จาน เพื่อไม่ให้ร้อนมือมืออีกข้างจะเลื่อนฝาไปข้างหลังเล็กน้อย กดให้ฝาด้านที่จะดื่มต่ำกว่าด้านตรงข้ามให้น้ำชาไหลออกจากชามได้โดยใบชาออกมาไม่ได้ แล้วเอาปากจรดดื่มน้ำชาจากชาม

DRINKING TEA FROM GAI WAN  The Gai Wan contains both tealeaves and tea infusion. The function of the lid is to separate the leaves fromthe infusion, letting the infusion be drunk, trapping the leaves in the cup forthe following brew. We raise the Gai Wan set for drink with one hand holdingits saucer, avoiding directly touch hot cup. With the other hand, we slide thelid lower lid on the side toward the drinker, as for the brewing. Then, wedrink the infusion from the lower lid side.

วิธีจับชามฝาที่เขียนมารวบรวมมาจากคนรอบๆตัวว่ามีใครจับวิธีอย่างไรบ้างแต่ละวิธีคงมีข้อดี และความถนัดแตกต่างกันไปหากใครมีวิธีจับอื่นๆที่ดีๆก็ขอให้ช่วยส่งมาแบ่งปันกัน

The handling methods here present are gathered from people around me. Onemay feel more natural, more comfort and prefer one method over the others. Youmay choose the one that serve you best. If you have any other good handlingmethods, we encourage you to share it with us.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s