ชาดี คือ ?

Standard

ช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ได้พบปะกับผู้คน มักเจอคำถามว่า ชาตัวไหนดีที่สุด ชาตัวนี้ดีไหม  คำถามดูง่ายๆ แต่จะให้ตอบดูเหมือนจะตอบได้ยากทีเียว   บางคนบอกว่า “ชาดี คือ ชาฟรี”  ซึ่งนั่นก็ถูกบางส่วน ในแง่ที่ว่า ชาที่มีคุณภาพสูงมากๆ และถ้าทำได้น้อยๆ ก็มักเป็นชาที่หวงแหน ต้องให้เจ้าของแบ่งให้ชิมด้วยความเต็มใจ ชาพวกนี้ซื้อหาด้วยเงินไม่ได้  เป็นชาที่มีคุณค่าทางจิตใจมากกว่า

สำหรับผมในตอนนี้ ดูเหมือนว่า ชาที่ดี คือ ชาที่น่าพอใจ  ดังนั้น ชาที่ดีจึงดูเหมือนว่ามีการเปลี่ยนแปลงได้ไปตามประสบการณ์และสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะขณะเวลาที่ดื่มชา ดูเป็นความพอใจที่มีการเติบโต ต้องการการเพาะบ่มและเรียนรู้   คงเหมือนที่ จอห์น โบลเฟล (John Blofeld) ว่าไว้ว่า รสนิยมของชา ต้องการเวลาในการบ่มเพาะเช่นเดียวกับสิ่งดีๆอืนในชีวิต

จึงมาขอแอบเปิดประเด็นถกเถียงว่า ชาที่ดีของคุณคืออะไร?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s